Totul despre marci

Cabinet de proprietate intelectuala

Cere oferta
+40 726 282 708
OFERTA PERSONALIZATA TE SUNAM NOI
ADRESA:Bd. Unirii, Sector 3, Bucuresti
TELEFON: (+4) 0726 282 708 | EMAIL: office@totuldespremarci.ro
Totuldespremarci.ro
Inregistrare marci
De ce trebuie inregistrata o marca?
Intr-o lume guvernata de piata si de concurenta este important sa-ti protejezi numele, indiferent daca vorbim de numele unui produs, al unui serviciu sau al unei firme
Ce pot inregistra ca marca ?
Aparent, posibilitatea de alegere a marcilor este nelimitata insa, in realitate, alegerea sau crearea unei marci nu este o problema usoara.
Ce este o marca?
Le vedem, le auzim, le atingem, le mirosim. Sunt prezente peste tot in viata noastra, pe strada, in propria casa, in supermarketuri, in restaurante.
CABINET DE PROPRIETATE INTELECTUALA
CABINET DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Inregistrare drepturi de autor

Fie ca sunteti artist, designer, arhitect, scriitor, fotograf, daca sunteti autorul unei creatii originale este necesar sa va protejati munca.

Alte opere protejate prin drepturi de autor sunt filmele, coregrafia, arhitectura, hartile si desenele tehnice precum si programele de calculator si bazele de date.

Fie ca sunteti artist, designer, arhitect, scriitor, compozitor, fotograf, daca sunteti autorul unei creatii originale cu valoare comerciala sau culturala este necesar sa va inregistrati si proteja munca pentru a avea dreptul de autor ce va permite sa o exploatati (sa o vindeti, licentia) sau sa va dati acordul pentru utilizarea ei.

Drepturile de autor incurajeaza creativitatea umana sin asigura drepturi economice creatorilor, care le permit lor-sau mostenitorilor lor-sa beneficieze financiar de opera lor, de obicei pe o perioada de timp de 70 de ani, dupa decesul creatorului.


Ce este dreptul de autor?

Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe stipuleaza:

art 1: Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra oricarorasemenea opere de creatie intelectuala, este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.

Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar neterminata.

Dupa inregistrarea dreptului de autor este recomandat sa folositi simbolul c pentru a avertiza tertii asupra caracterului protejat al creatiei.

Copyright sau drept de autor reprezinta ansamblul prerogativelor, inclusiv dreptul exclusiv de a reproduce, distribui, executa, afisa su de licenta, de care se bucura autorii ca rezultat al unui efort creativ independent cu referire la operele create; institutia dreptului de autor este instrumentul de protectia creatorilor si operelor lor.

Drepturile de autor descriu drepturile conferite creatorilor pentru operele lor literare, muzicale si artistice, cum sunt romanele si poezia, cantecele si orchestratiile muzicale, picturile si sculptura. Alte opere protejate prin drepturi de autor sunt filmele, coregrafia, arhitectura, hartile si desenele tehnice precum si programele de calculator si bazele de date.

Drepturile de autor incurajeaza creativitatea umana sin asigura drepturi economice creatorilor, care le permit lor-sau mostenitorilor lor-sa beneficieze financiar de opera lor, de obicei pe o perioada de timp de 70 de ani, dupa decesul creatorului.


Operele literare

Operele literare protejate prin drepturile de autor, includ romane, nuvele, poezii, piese de teatru, scenarii; opere neliterare cum ar fi, biografii, articole de ziar si reviste; lucrari de referinta cum sunt enciclopediile si dictionarele; programele de calculator si bazele de date. O opera nepublicata este guvernata de drepturile de autor in aceeasi masura ca si o opera publicata.

Operele artistice

Operele artistice protejate prin drepturi de autor sunt picturile, desenele, gravurile, fotografiile si sculptura; filmele atat in forma cinematografica cat si benzile video si discurile video sunt protejate; si operele arhitecturale care includ design, desene si planuri sunt protejate prin drepturi de autor.


Creatiile muzicale

Creatile muzicale, de la opera la cantece pop si simfonii, sunt protejate prin drepturile de autor. Acestea includ atat partiturile scrise ale unei lucrari, precum si melodia si textul. Interpretii creatiilor muzicale , cum sunt muzicienii si cantaretii sunt protejati prin drepturi conexe in interpretarile lor.


Programele de calculator

Protectia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, exprimate in orice fel de limbaj, fie in cod-sursa sau cod-obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum si manualele. Ideile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice si principiile care stau la baza oricarui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfetelor sale, nu sunt protejate.

Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe.

In lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai multi angajati in exercitarea atributiilor de serviciu ori dupa instructiunile celui care angajeaza, apartin acestuia din urma. In lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma ca:

 • utilizatorului i se acorda dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;
 • utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.

Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implica si transferul dreptului de autor asupra acestuia.


Operele cinematografice si alte opere audiovizuale

Opera audiovizuala este opera cinematografica, opera exprimata printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice alta opera constand dintr-o succesiune de imagini in miscare, insotite sau nu de sunete.

Regizorul sau realizatorul operei audiovizuale este persoana fizica ce isi asuma conducerea crearii si realizarii operei audiovizuale, in calitate de autor principal.

Producatorul unei opere audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea producerii operei si, in aceasta calitate, organizeaza realizarea operei si furnizeaza mijloacele necesare tehnice si financiare. Pentru realizarea unei opere audiovizuale, forma scrisa a contractului dintre producator si autorul principal este obligatorie.

Autori ai operei audiovizuale sunt regizorul sau realizatorul, autorul adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala si autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, cand acestea din urma reprezinta o parte importanta a operei.

In contractul dintre producatorul si regizorul sau realizatorul operei partile pot conveni sa fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale si alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia.

Producatorul este obligat sa remita autorilor, periodic, situatia incasarilor percepute dupa fiecare mod de utilizare.

Autorii primesc remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producatorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale incheiate de acestea cu utilizatorii.

In lipsa unei clauze contrare, remuneratia pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este proportionala cu incasarile brute rezultate din utilizarea operei. Daca producatorul nu finalizeaza opera audiovizuala in timp de cinci ani de la incheierea contractului sau nu difuzeaza opera audiovizuala intr-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere


Ce inseamna original?

Originala este creatia realizata pentru prima oara intr-o anumita forma.

Valoarea de original implica responsabilitatea autorului de a-l declara astfel. Un lucru nu poate fi original decat in cazul in care acesta este rezultatul efortului creativ independent. acesta nu poate fi original in cazul in care a fost copiat de la ceva care deja exista.


Subiectul dreptului de autor:

Subiectul dreptului de autor este persoana fizica sau juridica care dobandeste drepturile de autor legate de nasterea unei opera protejate de lege si care are posibilitatea recunoscuta de lege sa pretinda celorlalte subiecte de drept sa nu incalce nici una dintre obligatiile corelative drepturilor sale subiective de autor.

Potrivit Legii nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele fizice sau juridice, altele decat autorul. Se prezuma a fi autor pana la proba contrara:

 • persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima oara la cunostinta publica;
 • persoana fizica sau juridica, care face publica opera respectiva, numai cu consimtamantul autorului, atata timp cat acesta nu isi dezvaluie identitatea, in cazul in care opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub pseudonim, care
Obiectul dreptului de autor:

Obiectul dreptului de autor il pot constitui:

 • operele originale de creatie intelectuala din domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor;
 • operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opera preexistente.

Legea prevede in mod expres faptul ca nu pot beneficia de protectia legala a drepturilor de autor urmatoarele:

 • ideile, teoriile, conceptele, descoperirile stiinfifice, procedeele, metodele de functionare sau conceptele matematice ca atare si inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare si de exprimare;
 • textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, judiciara si traducerile oficiale ale acestora;
 • simbolurile oficiale ale statului, ale autoritatilor publice si ale organizatiilor, cum ar fi stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul si medalia;
 • mijloacele de plata;
 • stirile si informatiile de presa;
 • simplele fapte si date.

Continutul dreptului de autor:

Continutul dreptului de autor implica atat existenta unor drepturi morale, cat si existenta unui ansamblu de drepturi patrimniale de autor. Drepturile morale ale autorului unei opere constau in:

 • dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica;
 • dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei;
 • dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica;
 • dreptul de pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa;
 • dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare prejudiciati prin exercitarea retractarii. In ceea ce priveste drepturile patrimoniale, autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata opera sa, inclusiv de a consimti utilizarea operei de catre altii.

Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive ale autorului de a autoriza sau de a interzice:

 • reproducerea operei;
 • distribuirea operei;
 • importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
 • inchirierea operei;
 • imprumutul operei;
 • comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public;
 • radiodifuziunea operei;
 • retransmiterea prin cablu a operei;

Contracte


Contractul de cesiune

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe, autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor este contractul prin care autorul transmite drepturile sale patrimoniale, integral sau partial celeilalte parti, denumita cesionar, care se obliga in schimb a plati autorului cedent pretul acestei cesiuni. Aceasta cesiune poate fi limitata la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu si pentru o anumita durata. Cesiunea poate fi exclusiva sau neexclusiva. In cadrul cesiunii exclusive, titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera in modalitatile, pe termenul si pentru teritorul convenite cu cesionarul si nici nu mai poate transmite dreptul respective unei alte personae. In cadrul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el insusi opera si poate transmite dreptul neexclusiv si altor persone.

Contractul de editare

Contractul de editare este contractul prin care titularul dreptului de autor cedeaza editorului, in schimbul unei remuneratii, dreptul de a reproduce si de a distribui opera.

Contractul de editare poate fi cedat de catre editor numai cu consimtamantul autorului, cesiunea catre editor a dreptului de a autoriza alte persone sa adapteze opera sau sa o foloseasca in orice mod trebuind sa faca obiectul unui contract distinct. In contract trebuie specificat nu numai dreptul pentru care contractul de editare produce efecte, ci si termenul pentru publicarea operei.

Daca termenul pentru publicarea operei nu este prevazut in contract, editorul este obligat sa o publice in termen de cel mult un an de la data acceptarii acesteia.


Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala

Prin contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta sau de a executa in public o opera actuala sau viitoare, literara, dramatica, muzicala, dramatico-muzicala, coregrafica sau o pantomima in schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in conditiile convenite.

Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala poate fi incheiat direct, in nume propriu de catre titularul dreptului de autor, dar poate fi incheiat si prin intermediul organismelor de gestiune colectiva. Contractul se poate incheia fie pentru o perioada determinata de timp, fie pentru un numar determinat de comunicari publice. Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrala sau executie muzicala nu il poate ceda unui tert organizator de spectacole fara consimtamantul scris al autorului sau al reprezentantului sau, in afara de cazul cesiunii concomitente, totale sau partiale a acestei activitati


De ce sa înregistrezi dreptul de autor?

Este necesar sa va inregistrati in mod legal creatiile pentru a:

 • putea dovedi dreptul de autor
 • putea valorifica prerogativele dreptului de autor
 • va putea apara de cei ce vor sa se foloseasca de munca dvs fara a plati

 

Daca nu va inregistrati dreptul de autor in momentul in care ati creat si ulterior altcineva o prezinta mai departe in nume propriu, cum veti dovedi ca dvs sunteti autorul?

Cea mai buna solutie este sa va inregistrati in mod legal creatiile pentru a va proteja dreptul de autor, astfel incat, in cazul unui litigiu, sa va puteti apara.


CABINET DE PROPRIETATE INTELECTUALA
CABINET DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Servicii inregistrare marci

Desfasurandu-ne activitatea la nivel national, European si International si cu o experienta de peste 15 ani in domeniul juridic si al proprietatii intelectuale, va putem ajuta la inregistrarea marcilor, brevetarea inventiilor, precum si la inregistrarea programelor pe calculator.


CABINET DE PROPRIETATE INTELECTUALA
CABINET DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Contacteaza-ne

Am ajutat la inregistrarea a peste 2000 de marci pentru clientii nostri din Romania, Uniunea Europeana si la nivel international.

  Suna Mesaj
  x

  Oferta personalizata

  Lasati-ne un mesaj mai jos, iar noi vom reveni catre dumneavoastra in 24 de ore.

   x

   Te sunam noi!

   Lasati-ne un mesaj mai jos, iar noi vom reveni catre dumneavoastra in 24 de ore.